POLÍTICA DE PRIVACITAT

POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Datosde caràcter personal (LOPD), el client / usuari queda informat i dona el seu consentiment a la incorporació de les seves dades a un fitxer del qual ésresponsable TROIA EARTHENWARE, SL que ha estat degudament inscrit en l'AgènciaEspanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d'informar sobre els productes iserveis sol · licitats, així com l'enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos.

L'informem també sobre els seus drets d'accés, rectificació, cancel · lació i oposició,que podrà exercir en el domicili social de TROIA EARTHENWARE, SL, situat al c /GIRONA, 17 -08291 RIPOLLET - BARCELONA.

L'informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per conservar, a terceres persones.